Политология

ЕВРОПЕЙСКИ ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИДЕЯТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ Понятието демокрация, както и много други категории на политологията, никога не е принадлежало към неутралните научни термини, освободен от идеологическо натоварване и ценностни характеристики. Неговата употреба е извънредно широка, което го прави обект на изследване на редица науки: история, етнография, политология, право и т.н. За да се разбере какво съдържание се влага в понятието демокрация е необходимо да се откроят нейнит
Прочети реферат
СУ „Св. Климент Охридски” Философски факултет Специалност Политология КУРСОВА РАБОТА На тема: Интернет-обществото и демокрацията в България По дисциплината: Антропология на публичното пространство София Мнозина автори считат публичната сфера като основоположник на демокрацията, поради което се отделя голямо внимание върху изследването й. Хабермас определя модерната публична сфера, като територията, на която се срещат отделните индивиди, идентифицират се обществени проблеми, фо
Прочети реферат


Национална външна политика в глобализиращия се свят аналитична справка Глобализацията като обективен процес Развитието на глобализационния процес започва още в края на XIX и началото на ХХ в. със създаването на световно стопанство, доминирано от глобалния капитализъм, който излиза извън тесните национални рамки. Във втората му фаза на функционална глобализация се очаква да бъде постигната универсализация в междудържавното общуване, основана на пазарната икономика и либералното гра
Прочети реферат
Благоевград Курсова работа на тема: Етническа търпимост и толетантност в България!? Благоевград Социална справедливост, верска и расова търпимост Социалната справедливост предполага респектиране на универсални-те права и свободи на човека,демокрация и плурализъм.Основните характе-ристики на човешката менталност(верска принадлежност,стереотипи на мислене и поведение,бит,култура)винаги са белязани със знака на другост-та.Другост,която отличава представителите на различни социалн
Прочети реферат
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФАКУЛТЕТ „БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ” ПО ПОЛИТОЛОГИЯ на ТЕМА: „България в годините преди промените 1985- 1989” град Русе През 80-те години , също както и в началото на 50-те, режимът на пръв поглед изглежда стабилен, но в различни социални сфери вече започват да се усещат признаците на нарастваща криза. Нейната видима част са икономическите проблеми, които за населението се изразяват в непрекъснатите пазарни дефицити, в енергийната криза, в жилищния проблем в г
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия