Политология

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. СОФИЯ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ „Въобразените общности” – Бенедикт Андерсън Понятието “нация” се ражда, когато Просвещението и Революцията разрушават легитимноста на свещенния династически ред, коментира в своя труд Бенедикт Андерсън и предлага определение за нация: “Нацията е въображаема политическа общност” ... “защото независимо от нравствеността и експлоатацията, които могат да преобладават във всяка от тях, нацията винаги е мислена като силно хо
Прочети реферат
Етапи в евроинтеграционните процеси след 1993г. Политическо развитие на Европейския съюз Европейският съюз има за цел да продължи процеса на интеграция на Европейския континент с мирни методи, обединявайки в зоната на стабилност и просперитет нови и нови членове. Историята на Европейския съюз и неговото разширяване започва с основането му през 1957 с подписването на Договора от Рим от шест европейски държави: Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Холандия, последван от четири п
Прочети реферат


ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ПОЛША доц. Миланка Славова – УНСС Създаването и превръщането на иновациите в търговски успех са един от основните фактори за повишаване на конкурентоспособността на полската икономика в началото на ХХІ век. Поради това в страната се предприемат множество инициативи за повишаване на равнището на иновативност и те се разглеждат като неразделна част от подготовката за пълноправно членство в Европейския съюз. В рамките на тази подготовка през 2000 г. е разработе
Прочети реферат
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ Гр. София Факултет: Политически науки Специалност: Международни отношения Заглавие: Гражданската война в САЩ (1861 – 1865г.) – предпоставки, ход и последици По дисциплина: Политическа история на САЩ и Европа – 1-ва част София Гражданската война в САЩ (1861 – 1865г.) Предпоставки, ход и последици След Войната за независимост на САЩ (1776 – 1783г.) робството, макар и твърде бавно и анемично, постепенно е премахнато от северните щати, докато на юг то увеличава размерите си и проц
Прочети реферат
Демокрация: идеи и институции Исторически терминът „демокрация” се използва за характеристика на определен кръг идеи и на определена форма на държавно устройство и държавно упревление, на определена политическа система. В съвременните условия демокрацията от форма на държавно устройство все повече се извисява до универсален принцип на човешкото съществуване. Колкото повече „демокрацията” става универсално възприета,почетна категория, толкова тя е подложена на разширяване и ней
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия