Право

ВСУ”Черноризец Храбър” Курсова работа на тема: Митническия режим в България Изготвил: Проверил: Спец: “Митническо и финансово разузнаване” Съгласно чл.55-56 от Закона за митниците, чуждестранните стоки, представени пред митническите органи, трябва да получат митническо направление в норамтивно определени срокове: 45 дни от датата на подаване на митническия манифест за стоки, превозвани с морски транспорт и 20 дни от манифестирането за стоки, превозвани с транспорт, различен от морския
Прочети реферат
УВОД Теоретичните проблеми на юридическата отговорност са класическа тема. Сьщевременно те никога не са губили своята актуалност. Това се дьлжи на обстоятелството, че юридическата отговорност е явление, което е непосредствен израз на една от основните ценностни характеристики на правото – неговата специфична принудителност. Правната действителност е основна форма на социялна свобода,свобода, която е необходимо да бьде гарантирана. Затова правото сьдьржа в себе си своята противопо
Прочети реферат


Оспорване на административните актове по административен ред Оспорването на административните актове по административен ред представлява една от двете подфази на цялостната контролна фаза на административния процес. Другата както е известно , е оспорването по съдебен ред. Обща характеристика Правно техническият термин „оспорване” , който Административно процесуалният кодекс (АПК) възприема , обхваща атакуването на един административен акт от две посоки – чрез жалба, която предав
Прочети реферат
Варненски свободен университет ”Черноризец Храбър” ЦДОМАМ-Смолян KУРСОВА РАБОТА По дисциплината:Разузнавателна защита на конституционния ред На тема:Oтвличането на заложници като форма на непосредствено посегателство срещу конституционния ред Изготвил: Проверил: Руслан Терзиев Доц.П.Христов Курс № ІV Фак №04951017 Смолян 2008 Националната сигурност e от първостепенна важност за една страна. За съществуването и развитието на една демократична страна, тя трябва да има добре развити спец
Прочети реферат
Югозападен университет „Неофит Рилски” Стопански факултет Курсова работа По „Основи на правото” Тема: „Органи на съдебната власт” Изготвил: Проверил: Име: Мария Илиева Калоянова ас.Ринкова: Специалност: Стопанско управление Фак.номер: 0911006 Благоевград 2010 1.Обща характеристика Понятията „правозащитни органи” и „правозащитна деиност”са широки по съдържание.Съдът е правозащтиен орган, но такива са и прокуратурата, следствените органи, Министерството на вътрешните работи и други
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия