Право

Предизвикателствата на ХХІ век за правната закрила на компютърните програми През 90-те години на ХХ в. започна една нова епоха в развитието на човечеството: епохата на Интернет. Това е една нова сфера на общуване, която игнорира националните граници. Тя бързо завладя развитите държави и постави пред изпитание правните им системи. Увеличи се броят на съдебните решения, постановени в САЩ, Западна Европа , Канада, Австралия по искове, свързани с използването на така нареченото кибер простр
Прочети реферат
18 АВТОРСКО ПРАВО Лекция 1 26.02.2009 г. Тема 1 Възникване и развитие на авторскоправната закрила Терминологията, свързана с АВ е част от ежедневието. За пръв път в историята на цивилизацията, за авторско право (АП) се говори още в античността. В Древния Рим са обектите на АП се споменава като произведения на духа. Разграничава се вещта като материален носител и обекта на АП. В Древния Рим също не имало законодателно установени правила за уреждане на АП. Но изследвайки произведенията на Цицерон ч
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия