Право

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” Курсова работа по основи на правото на тема Правно-социологически проблеми на девиантното поведение В правно-социологическата доктрина социалната патология не означава някакво вродено качество на индивида,неспособност за адаптация към социалните условия на живот в резултат на разстройство в психиката,а означава такава ситуация,при която настъпва конфликт между поведението на личността и съответните им ституционализиране обра
Прочети реферат
"Презумпциите и фикциите - усложнение в правния свят" Софийски университет “Св. Климент Охридски” Юридически факултет К у р с о в а р а б о т а по Обща теория на правото Тема: “Презумпциите и фикциите в правото – усложнение в правния свят” гр. София Увод Развитието на обществото естествено налага усложняване на отношенията между хората. В резултата се наблюдава значителна правна еволюция. Твърде често разрешаването на даден правен въпрос или пък защитата интересите на правните субект
Прочети реферат


КУРСОВА РАБОТА Правни сделки-понятие,класификация.Сключване на правни сделки.Съдържание и форма на правните сделки. Правна сделка-понятие Правната сделка е правомерен юридически факт,тъй като законодателството я допуска и урежда начина на сключването и съдържанието и.Като юридически факт правната сделка винаги включва като свой съществен елемент едно или повече волеизявления.Когато волеизявленията са две или повече, те са взаимно свързани,защото не трябва да има противоречия в съд
Прочети реферат
Висше училище „Земеделски колеж” ЦДО – гр. Велико Търново КУРСОВА РАБОТА по Търговско право на тема: Преобразуване на дружество в ликвидация и несъстоятелност Специалност:Икономика на туризма Преобразуване на дружество в ликвидация и несъстоятелност Днешното икономическо и финансово състояние на България поставя важни въпроси пред хората,заномаващи се с юредическа и стопанска дейност, пред практикувщите и обучаващите се юристи и икономисти.Сложноста на ситуацията в България се
Прочети реферат
Югозападен университет “Неофит Рилски” Правно – исторически факултет К У Р С О В А Р А Б О Т А ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО НА ТЕМА: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА - ПРЕДАТЕЛСТВО И ШПИОНСТВО Благоевград І. ПРЕДАТЕЛСТВО 1. Етимологията на това престъпление разкрива, че извършителите му с деянията си предават, накърняват важни национални интереси. Първият наказателноправен състав на престъплението – предателство, е разпоредбата на чл.98 от Наказателния кодекс - “Който подбужда чужда държава и
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия