Психология

Л. Ст. Георгиев Еволюционна психология 1997 Еволюционна психология Л. Ст. Георгиев ISBN- 954-680-088-0 © Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград ВЪВЕДЕНИЕ Психологията навлезе широко в социалната практика. Потребностите от психологически знания, умения, способности в различните области на живота наложиха разработването на реди­ ца клонове на психологията. Общата психология отдавна се е ро­ ила на множество нови психологически дисциплини — възрастова психология, педагогиче
Прочети реферат
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград Правно-исторически факултет Курсова работа Тема: Изследване невротичността при деца от 3 – 6 годишна възраст Благоевград Увод: Неврозите са функционални нервни заболявания, които предизвикват от пренебрежение на силата, равновесието и подвижността на нервните процеси възбуда и задържане. Това нарушение на функциите на нервната система може да стане в резултат на еднократно въздействие от страна на силен психотравмиращ дразнит
Прочети реферат


Ключова дума за всякакъв вид конфликт е „ресурс”. Територия – когато говорим за междуличностни конфликти. Лично пространство. Някои учени обясняват конфликта като вид трудна ситуация. Сами по себе си обективни трудности няма. Трудно е това, което се приема субект като такова. Формула за съществуване на конфликт: КГ1 + КГ2 + N = K Кг- конфликтоген – всяка дума, действие, жест или бездействие които могат да породят конфликт. КГ1 < КГ2 < КГ3 …..Според специалистите 80 % от специалистите възникват о
Прочети реферат
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЦАТА В ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ. КОМУНИКАЯ. АДАПТАЦИЯ Детската психология изучава психическите процеси, свойства и състояния в периода на тяхното възникване и интензивно развитие в периода на детството. В този период развитието на психиката преминава през своето биологично и социално обусловено формиране. Те биват: ♦ познавателни- усещания, възприятия, мислене, говор ♦ емоционални- различни видове чувства ♦ волеви- стремежи, желания Малкото дет
Прочети реферат
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Философски факултет Изпитна задача по статистика на тема : „Сравнение на три айтъма от изследване, базирано на NEO-PI-R методика по полов признак” (изпитната задача е изготвена в рамките на курса по статистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Изследването на личността като фундаментална характеристика на човешкото е от първостепенно значение за съвременната психология. Съществуват редица теории за устройството и характера н
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия