Психология

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ - ГР. СОФИЯ Р Е Ф Е Р А Т НА ТЕМА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА София СЪДЪРЖАНИЕ 1. Същност на работоспособността и умората…………………….стр.3 2. Показатели за работоспособността……………………………….стр.3 3. Психологични показатели на работоспособност и умора……...стр.7 3.1.Психомоторна дейност……………………………………………..стр.8 3.2. Комплексна реактивност…………………………………………..стр.9 3.3. Внимание……………………………………………………
Прочети реферат
Софийски университет “Свети Климент Охридски” Магистърска протрама: КЛИНИЧНА И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа на тема: Психологически предпоставки за възникването на раковите заболявания София Ключов фактор за развитието на психосоматични заболявания най-често се явява психосоциалият стрес под формата на социална неуреденост, промяна в социалния статус, урбанизацията, географската и социалната мобилност, неблагоприятната ситуация при трудовата заетост, недоволство о
Прочети реферат


Софийски университет “Свети Климент Охридски” Магистърска протрама: КЛИНИЧНА И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ Домашна работа на тема: Психологическа рецензия на филма “Игрален дом” (“House of Games, 1987) София Филмът “Игрален дом” (1987) е режисьорският дебют на американския драматург, сценарист, режисьор, поет и писател, Дейвид Мамет, който е автор и на сценария на филма. “Игрален дом” ни въвлича по един завладяващ и същевременно разтърсващ начин в динамиката на обсесивно-компулсивното поведен
Прочети реферат
МЕЖДУНАРОДЕН СЛАВЯНСКИ ИНСТИТУТ МОСКВА КАТЕДРА „ПСИХОЛОГИЯ” КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА «Психологически тип според К.Г.Юнг;Майер-Бригс» СОФИЯ Съдържание 1.Въведение 2.Концепция на личността 3. Психологически характеристики на различните видове личността на К. Юнг и Майер-Бригс 4. Характер и видове в организацията. 20 5.Заключение. 30 6.Списък на използваната литература.. 31 1.Въведение В нашето общество има традиционно игнориране на въпроса за правилното прилагане на себереализация. Хората че
Прочети реферат
ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград Катедра Психология К У Р С О В А Р А Б О Т А По професионална психодиагностика гр. Благоевград Обща характеристика за професията инструктор Обстановката на пътя бързо се променя и действията на водача са ответни реакции на вероятното многообразие на пътни ситуации. Водачът е решаващият елемент в системата и изискванията към неговите психологически и професионално – личностни качества са повишени. Управлението на автомобил е дейност с повишена общ
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия