Психология

Курсова работа Тема ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ОПЕРАЦИИ В БЛИЗКИЯ И СРЕДНИЯ ИЗТОК - Нахлуването на Израел в Ливан 2006 г. Курс: CTRM136 Психологически операции и тероризъм Преподавател: доц. д-р Георги Карастоянов Магистърска програма: Организация на антитерористичната дейност в публичния и частния сектор Конфликтът между Израел и Ливан през 2006 г. е един безспорен пример на психологическа през XXI век. Военният конфликт поставя важни въпроси, свързани с морала и психиката на армията и населението. В пр
Прочети реферат
Психоаналитичната терапия в теоретичната рамка на Зигмунд Фройд Работата, с помощта на която се помага на психично болния да осъзнае изтласкания психичен материал, е наречена психоанализа. Едно от предимствата й е,че в нея проучване и лечение съвпвдат. Чрез анализиране на болния, т.е. разлагане неговата психична дейност на елементарните й съставни части, като се изолират и обособяват нагоновите елементи. Психоанализата си поставя същите терапевтични цели както хипнотичното лечение, н
Прочети реферат


Психоаналитични теории за отношенията между етносите Регулативните функции на културата спрямо индивидуалното поведение, според традициите е необходимо, за да проследим ролята на нравствените норми. В тази връзка, в съвременната етнопсихология е прието да се смята, че сред регулаторите на социотипическото поведение, твърде съществена роля играят именно моралните норми. Обикновенно нравствените норми се определят като система от представи за правилното и неправилното поведение, из
Прочети реферат
КУРСОВА РАБОТА на тема: Психологическите възгледи на Сергей Рубинщейн. Същност и природа на психичното. Учение за двойната детерминация на психичното. Психика и дейност ВЪВЕДЕНИЕ С. Л. Рубинщейн дава съществен принос в теоритическия анализ на проблема за съзнанието и дейността. Принципът за единство на съзнанието и дейността, както и идеята за предметността на образа, изиграва важна роля в изграждането на философските основи на психологията. За Рубинщейн впросът за връзката на психич
Прочети реферат
ВВМУ – “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна К У Р С О В А Р А Б О Т А Дисциплина: Педагогика и Психология Тема: Социално – психологически взаимодействия и взаимоотношения в корабният екипаж. Социалното взаимодействие е центърът на пораждането, поддържането и промяната на човешката социалност. То е механизмът за формиране и утвърждаване на идентичността на всеки един от участниците в него. Техните позиции, ресурси, промяна се определят чрез другите участници в размяната на продукти от
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия