Психология

Варненски Свободен Университет „ Черноризец Храбър” КУРСОВА РАБОТА Психопатология Тема: Агресия и автоагресия Изготвил: Проверил: Фак. No 0000000 Гр. Варна 2007 г. През последните години сме свидетели на ес­калация на насилието както в национален, така и в световен мащаб. Сложната социално-икономи-ческа ситуация, в която живеем, обуславя агресията, която се превръща в начин за решава­не на проблеми от финансов, политически, етни­чески и социален характер. Според политолози и социолози всяка
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия