Психология

от http://psihologia.net Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Философски Факултет Катедра по Обща, Експериментална и Генетична Психология ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА ЗА ДЕПРЕСИВНИТЕ СЪСТОЯНИЯ Дипломна работа София СЪДЪРЖАНИЕ: Увод Първа глава Категорията депресия Общо понятие за депресия в психологията * Психиатрична класификация: МКБ-Х * Основни клинични единици Втора глава Развитие на психоаналитичните теории за депресивните състояния КЛАСИЧЕСКА ПСИХОАНАЛИЗА * Меланхолията,
Прочети реферат
чрез HTTP://PSIHOLOGIA.NET/ СУ “ Св. Климент Охридски” Философски Факултет Катедра “Социална, трудова и педагогическа психология” Дипломна работа на тема: Психологичен профил на сексуалният насилник Специалност “Социална и юридическа психология” За образователно- квалификационна степен “магистър” София Съдържание Въведение .....................................................................................................3 Глава първа Особености на психилогичното профилиране на заподозрени за сексуално насилие лица........................
Прочети реферат


II.Социално-правна роля на училището за защита срещу домашно насилие над деца. * Увод Престъплението е сложно обществено явление. С появата на престъплението като форма на взаимодействие между индивида и обществото, възниква и въпросът за онези, които претърпяват вреди от този вид поведение. В съвременните условия особено остро стои въпроса за жертви на престъпления, които са малолетни и непълнолетни. Малката и младата възраст сочи за недостатъчна физическа и психична зрялост, които са
Прочети реферат
Социални нагласи,ценности и ценностна система.Ценностна ориентация на личноста Актуалноста на проблема за ценностите произтича от това,че всеки индивид е уникален,а всички хора имат еднакви ценности,но само до определно равнище.Казано с други думи,чрез ценностите можем да типологизираме индивидите,тяхното поведение и начин на живот. Понятието „ценност” влиза в научна употреба в края на XIX век и представлява интерес на множество науки – философия,културология,социология,психология
Прочети реферат
Структура и равнище на мотивацията за учене в сферата на образованието съдържание: Структура на мотивационната система на учебната дейност……………....1 Собствени мотиви за учебна дейност………………………………………...5 Мотиви за учебна и педагогическа дейност………………………………...11 Отношение към учене, готовност и установка за учебна дейност………...12 Мотивация за учебна дейност………………………………………………..15 -мотиви за учене и техните характерни черти….……………..16 -видове мотиви……………………
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия