Социология

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ Съществуват две концепции за социалната отговорност на организациите: * Споделя се от Фридман- Според Фридман организацията е социално отговорна ако постига своите цели, т.е. производствено необходимите продукти и получава желаните печалби като спазва съответните закони * Според Боуен – организацията е социално отговорна, когато не само произвежда необходимите продукти, но и откликва на социалните проблеми на общността и подпомага тяхното решаване. Повечето ав
Прочети реферат
Икономически университет – Варна Финансово – счетоводен факултет ПО ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ Тема: Представително социологическо проучване на варненското население Варна Въведение През месец март, 2009 година в район Приморски, беше проведено социологическо изследване на варненското население. Чрез него се цели да се извлече информация от общ характер за това как живеят хората, доволни ли са от начина си на живот, дали биха го променили ако могат и пр. Някои от въпросите извличат инфо
Прочети реферат


Икономически Университет гр.Варна Курсова Работа по Икономическа Социология Вариант V Зад.1. Още първия ден от нашето пристигане, летен Несебър ни зарадва с хубаво време. Малките вълни игриво подскачаха и леко шумяха. Но следобед времето се намръщи. Стана хладно. Слънцето се скри зад един облак и все по-рядко поглеждаше от там. Вълните се разбушуваха и, сърдити за нещо, се разбиваха в брега. Семейството ми каза, че е време да се прибираме, но в този момент отчаян писък грабна вниманието ни. В
Прочети реферат
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” Философски Факултет Катедра “Социология” Социология на социалното регулиране Курсова работа “Взаимодействие между религиозно обусловени идеи, харизма и организационен модел в религиозна организация. Частен случай и неговото развитие” Една от най-дискутираните и медиийно експлоатирани теми в последните години, е тази, за така наречения ислямски фундаментализъм. Лицата на това явление, движение, светоглед и т.н. са почти неизменно едн
Прочети реферат
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” Стопански факултет КУРСОВА РАБОТА По Организация и управление на социалните дейности Велико Търново Дом за стари хора „ Венета Ботева” Гр. Велико Търново Тези домове се създават заради необходимостта за грижа на старите хора поради невъзможност те сами да се грижат вече за себе си или техните близки и роднини да се грижат за тях. Причините за това могат да са различни: недостатъчно доходи, здравословно състояние изискващо специа
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия