Социология

Crime and young people (essay) First of all, I would say that for me the main cause for young criminals is the parents control. Parents take very important part of their children’s life. They build them like a person and give them their model of living. If this control is not enough, children do what they want to do and make mistakes. The most usual crimes among young people are shoplifting, joyriding, stealing, etc. For these crimes all criminals are sent to the prison, if the police catch them. I think the youngest criminals are from six to ten years. After that all criminals realize their mistakes and stop doing crimes but these people are only few. I will list some recommendations for helping solve the problem. First-parents, please, take care of your children. Second-children, please, do not try to do any criminals. Third- police, please, try to find and arrest more criminals.
Прочети реферат
Дали да убиваме бебета или да ги обричаме на нещастно съществуване? Дали да даваме право на избор или право на живот? Така се чудят всички онези, които спорят дали абортите трябва да са законни или да не са. И така не се чудя аз, защото за мен отговорът е логичен и само един... Дали абортът е убийство зависи от това кога приемаш, че започва животът – един дебат, който за мене е съвършено безпредметен в наши дни в Европа. Защото, както може да забележите, в люлката на днешната цивилизация аборти
Прочети реферат


Югозападен Университет „Неофит Рилски”- Благоевград Правно-исторически факултет Емпирично Социологическо Изследване На тема: „Войната по пътищата” / Пътните проишествия / в Бълтария Изготвил: Ивайло Маринов с Фак. № 0705047 От I курс Социология Обосновка на изследването: „Войната по пътищата” или пътните проишествия е много голям социален проблем , който съществува на всякъде по света. Засъжале-ние положението в България по този въпрос е много лошо. Статистиката е трагична и отдавна в
Прочети реферат
КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: БРАКЪТ И СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ НА СЕМЕЙСТВО. Влиянието им върху структурата и облика на обществото. Изготвил: Проверил: Увод: Въпросът за брака и формите на семейство е свързан с традиционни и изконни представи и обществени разбирания за това как всъщност е най-удачно тези два термина да бъдат дефинирани. Неминуемо, обаче, тези дълбоко вкоренени представи за семейната единица са пряко засегнати и бъзро трансформиращата се структура и облик на обществото на 21 век. Дн
Прочети реферат
Икономически университет-Варна Курсова работа по Икономическа социология На тема: До колко опасен е интернет? Изготвил: Надежда Петрова Спец.: Бизнес икономика Гр.: 30 Фак.номер:10542 1.Същност на проблема Често когато говорим за престъпления в интернет, имаме усещане, че става въпрос за виртуална реалност, за нещо, което всъщност не съществува. Но преживяванията, страховете и притесненията на жертвите са съвсем истински. Миналата година БТВ излъчи кратък материал за това доколко е опасен и
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия