Социология

на тема: Професионална кариера на жената в бизнеса Професионална кариера на жената в бизнеса Няма научно изследване, което да признава мъжа за победител над жената в способността за правене на бизнес. Естествено, няма и данни, които да доказват обратното. Но статистиката е безпощадна - в САЩ два пъти повече жени, отколкото мъже, създават собствени фирми. Според проучване на сдружението "За жените в бизнеса" в България 33,4% от анкетираните българки се занимават със собствен бизнес. А 72% от
Прочети реферат
Пазаруват ли българите в интернет? Емпирично социологическо изследване * Пазаруват ли българите в интернет? 1.1 Библиография Проведени изследвания и анализи на теми: “Колко процента от българите ползват интернет?” 22% от българите, между 16 и 74 годишна възраст, ползват интернет веднъж седмично. Евробарометър 2006г. “Колко процента от българите плащат сметки чрез интернет?” 50% от българите плащат сметки чрез интернет. 35% от българите не знаят как. Нет Инфо БГ “Колко процента от българите па
Прочети реферат


Икономически университет – Варна Финансово – счетоводен факултет ПО ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ Тема: Представително социологическо проучване на варненското население гр. Варна Количествен анализ За да се добие ясна представа за отговорите на въпросите от блок ”Сигурността на варненци” е изготвена обща статистика в проценти за всеки един въпрос. На първия въпрос от блока „Имате ли чувството, че сте успял човек в живота?” отговор „да” са дали 18 % от варненци. Този процент според нас с
Прочети реферат
Социологически анализ на публикация от вестник, Поведенчески модел на покупка на безалкохолна напитка, Анализ на емпиричната информация на пълнолетното варненско население по критерии образование С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ГЛАВА ПЪРВА Социологически анализ на публикация от вестник 1. Приложена статия 2 2. Анализ на статията 4 ГЛАВА ВТОРА Поведенчески модел на покупка на безалкохолна напитка 1. Анкетна карта 6 2. Таблично изображение на поведенческия модел на покупка 8 3. Анализ на поведението на по
Прочети реферат
Съдържание: * Въведение * Същност на демографския преход * Историческо развитие на демографския преход в света * Историческо развитие на демографския преход в Източна Европа * Историческо развитие на демографския преход в България * Бъдещо развитие на демографския преход * Заключение Въведение Демографията е наука за населението, изучаваща закономерностите на неговото възпроизводство във връзка с изменението на броя и състава на населението, породено от ражданията, умиранията, брако
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия