Социология

Университет за национално и световно стопанство КУРСОВА РАБОТА по „Управление на човешките ресурси във фирмата” на тема „Социологическа интерпретация на методите за оценяване на човешките ресурси. Сравнителен анализ между българския и японски опит” СОФИЯ Социологическа интерпретация на методите за оценяване на човешките ресурси. Сравнителен анализ между българския и японски опит Атестирането е процес, при който се установява степента на съответствие между предвидените в длъж
Прочети реферат
Технически Университет – Габрово Курсова работа по Социология Тема: Социологически модели на икономическите организации – обща характеристика Габрово Увод Като самостоятелна наука социологията възниква 30-те години на 19в. Термина социология е употрбен в 1839 година от Огюст Конт в книгата „Курс по позитивна философия”.Разббира се в случея същественото не е самото понятие, а съдържанието което се влага в него. А това съдържание е научно изучаване на явленията в обществения живот за ра
Прочети реферат


ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ТЕМА “СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВАРНЕНСКОТО ДОМАКИНСТВО” Съдържание: * Описание на направените от нас интервюта. * История на нашите неуспехи. * Смисълът на задачата за нас самите. * Анализ на реакциите на интервюираните хора и сравнение на отговорите им. * Извод. 1.Описание на направените от нас интервюта Задачата ни беше да направим интервюта с хора от район Одесос за качеството на живот в гр.Варна. За целта ни бяха предоставени петдесет и един адреса на хора в то
Прочети реферат
СОЦИОЛОГИЯ, ОБЩНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ I. ОСНОВНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА СОЦИОЛОГИЯТА От самото начало социологията е разбирала себе си като наука. Социологията е наука за човешкото отношение, човешкото поведение и последствията за обществото от това поведение – има хуманистичен характер. Тя изучава най-общите закони на обществото като цялостна система и на отделните негови структури, функционирането и развитието му, както и взаимоотношенията между отделните елементи на групите в обществото.
Прочети реферат
Специалност: Социология Реферат за курс APLB 201 Обща социология I Тема: Т. Пърсънс- Що е общество Теорията на Пърсънс за социеталната еволюция „Ние сме родени, за да живеем съвместно; нашето общество е свод от камъни, който би се срутил, ако единия не поддържа другия” е казал Сенека. Всеки един от нас, със своята индивидуалност и другост се стреми към онези общи норми и очаквания, които са заложени още от дедите ни. Благодарение на тези общоприети стандарти ние сме се запазили и сме оцелели, бо
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия