Технически науки

Увод Ускоряването на темповете на развитие на електрониката и усъвършенстване на системите за събиране, предаване и обработване на информацията налагат по-задълбочени познания по цифрова схемотехника. Глава първа Основи на импулсната техника 1.1 Електрически импулси. Изменението на напрежението или тока в една електрическа верига от една стойност до друга с последващо установяване на първоначалната стойност. Основната, най- характерна особеност на импулсното напрежение или ток е не
Прочети реферат
Телевизията е метод за предаване и приемане на разстояние оптическите изображения на неподвижни и подвижни обекти с помощта на радиотехнически устройства за преобразуване, предаване, приемане, възпроизвеждане и запомняне на визуална (зрителна) информация. "ТЕЛЕВИЗИЯ" е съставна дума, образувана от гръцката дума "thlx" - далече и латинската дума "video" - виждам. Човек с нормални сетива възприема реалния свят в цветове, обемен, в динамика. Затова качествено телевизионно изображение ще имам
Прочети реферат


“Филмов и ТВ монтаж” I-ви курс РЕФЕРАТ на тема Понятие “композиция на изображението”. Възникване и същност. Пространство в рамките на кадъра. Думата “композиция” произхожда от латинската дума compositio и означава съчинение, съставяне, съединяване, връзка. В изобразителното изкуство композиция обикновено се нарича начина да се организират елементите на изображението върху плоскост – платно, стена или хартия. В съвременната фотография, композиция се нарича разположението в пространств
Прочети реферат
“Автомобилът” преди автомобилA Днес “претендентите” за откриването на автомобила са над 100 . Вярно е, че тук влизат и създателите на “самоходните каручки” с пружини, и на сухопътните ветроходи, и дори на колите с педали, където се използва човешката мускулна сила. Като изхождаме от названието “автомобилис”, т.е. “самодвижещ се”, ние се ограничаваме с разказ за истинските автомобили, които се движели посредством разположения в тях двигател а не с помощта на природни явления или човеш
Прочети реферат
Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Хр. Ботев” Курсов проек: Проектиране на водоснабдителна мрежа. София * Обяснителна записка: Идейно решение: Проекта има за цел да водоснабди населеното място. При проектирането на водопроводната мрежа са спазени условията: * Водопроводната мрежа да бъде сключена и да следва наклона на терена . * Главните клонове да захранват по равен брои консуматори и да минават в максимална близост до по-големите консуматори. * Поставянето на
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия