Технически науки

РЕФЕРАТ НА ТЕМА ЦВЕТНИ ТЕЛЕВИЗОРИ Думата телевизия е образувана от гръцката дума „теле”-далеч и латинската дума „визио”-виждане. Мечтата на човека да „вижда надалеч” датира много отдавна и е в основата на редица фантастични романи. На тази мечта са посветили живота си голям брой учени и изобретатели. Още в 1884 г. американецът Паул Нипков предлага механичен модел за превръщане на образ в електрически сигнали. По-късно се установило, че механичния модел трябва да бъде заменен с електро
Прочети реферат
1. Общи положения Тригерите са едни от най-разпространените импулсни схеми. Те се характеризират с наличието на две устойчиви състояния, във всяко от които могат да остават неограничено дълго време. Обикновено едното от тях се приема за логическа 1, а другото — за логическа 0. Тригерите могат да преминават от едното а другото състояние под въздействието на външни сигнали. Тригерите, изпълнени с ЛЕ, са твърде разнообразни в зависимост от броя и от свързването на използуваните еднотипни гр
Прочети реферат


Реферат по КВТ „Отоплителен уред” Конструкцията на кондиционера ще разгледаме като за пример вземем сплит-система от настенен вид. Външен блок 1. Компресор - засмуква фреона и поддържа неговото движение в системата. Биват бутални , роторни , двойно-роторни , спирални ( скрол ). 2. Четирипътен клапан - работи в реверсивен ( топло-студено ) режим . В режим топло този клапан изменя направлението на движението на фреона. При което външния и вътрешния блок сменят местата си ; вътрешния блок работи
Прочети реферат
“Филмов и ТВ монтаж” I-ви курс РЕФЕРАТ на тема “Светлината в природата – характеристика. Особености и видове ефекти на осветление в природата. Източниците на осветление в природата са слънцето, небето или комбинация от двете. Слънцето свети с голяма интензивност която е резултат от висока температура. Яркостта на слънцето се изчислява средно на 2.10 nt, силата на светлината му е равна на 3,0.10 cd, а пълният светлинен поток е 3,8.10 lm. Когато грее слънце се получава насочено осветление. То подчер
Прочети реферат
Индуктивни преобразуватели Индуктивният преобразувател представлява управляема променлива индуктивност, която се използва за изменение на параметрите на електрическа верига, включваща освен индуктивност още и източник на променливо напрежение и активно съпротивление, обединяващо всички последователни съпротивления във веригата. За промяна на индуктивността трябва да се повлияе по подходящ начин на някой от определящите я параметри. В зависимост от това кой именно е избран, прин
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия