Технически науки

Моделиране на тягови енергоснабдителни системи във връзка с решаване на оптимизационни въпроси Прилагането на инженерното моделиране като правило е неотменен елемент от инженерното изследване. Понятието "модел" съгласно представлява изкуствено създаден образ на реален обект. В редица случаи моделът може да не бъде пълно моделно копие на моделирания обект, а само образ на отделни негови страни. Най-често обектът на инженерните изследвания се реализира напълно едва след внедряване
Прочети реферат
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” КАТЕДРА: Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи ЛЕКЦИЯ ТЕМА: RC генератори Съставил: м-р инж.Огнян М. Фетфов гр. ШУМЕН 2002 г. Учебни цели: * Да се запознаят обучаемите с режимите на работа на RC-генераторите. * Да се формира творческо мислене и дисциплинираност. I. КОНТРОЛНО-ВСТЪПИТЕЛНА ЧАСТ – 5 мин. 1. Приемам рапорта на дежурния курсант. 2. Проверявам присъ
Прочети реферат


IPDC е пакет от спецификации, разработени от Проекта за Цифрово видео разпространение, който дефинира елементите, необходими за определяне на цялостната търговска система веднага след IP интерфейса като например тази на DVB-H. Характеризира се с конвергенция на мрежи за данни, разпространяващите и мобилните комуникационни мрежи. Това трябва да позволи на потребителите да консумират излъчени програми и да използват мобилни комуникационни услуги в едно интегрирано устройство. IPDC е определ
Прочети реферат
8. CAN мрежи. Общи сведения. Протокол в CAN мрежите Controller Area Network (CAN bus) е сериен интерфейс за предаване на данни в реално време със скорост до един мегабит за секунда и има отлични възможности за корекция на грешки. CAN първоначално беше разработена от германската компания Robert Bosch през 1980г. за употреба в автомобилната индустрия за осъществяване на ефективна шина за връзки на електронни компоненти вградени в автомобилите, а също така и като евтина алтернатива на сложните, тежки и скъпи проводни
Прочети реферат
Analog Network Mainframe контролира PC-та в мрежата и е известен като HOST. Не всеки бранш на организация се нуждае от собствен mainframe или minicomputer. Мрежите са раделени в 2 категории: - LAN (local area network) – частни оргранизации - WAN (wide area network) – големи георгравски пространства (банките и техните ATM са пример за WAN) DTE – общ термин за компютър, терминал, раб. станция или периферия Телефоните компании предлагат 2 типа връзки между компютрите в телефоните мрежи: - leased (директни) – използват фиксирана тарифа за месеца. То
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия