Технически науки

ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ ТЕМА: Българската архитектура XVIII- XIX в. ИЗГОТВИЛ: Михаела Димитрова, III курс- История, II група, Фак. № 53363 Велико Търново 2010г. Призвана поради своята двояка същност да задоволява не само духовни, но и материални потребности, архитектурата най- рано от всички изкуства откликнала на икономическите и социални промени, настъпили в българското общество през XVIII и XIX в. Главен фактор за количествения и качествения ръст на архитектурните
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия