Технически науки

Газоразпределителен механизъм на автомобил “OPEL KADETT” 1.6i Предназначението на газоразпределителния механизъм е да пропусне прясна горивна смес в цилиндрите на двигателя и да изпусне обработилите газове. Процесите на газообмена се осъществяват чрез всмукателните и изпускателните отвори, които се отварят и затварят херметически от газоразпределителния механизъм в съответствие с приетия ред на работа на цилиндрите, като по този начин цилиндровото пространство се свързва ту с всмукат
Прочети реферат
Алтернативните енергийни ресурси – път към решаване на суровинно-енергийният проблем В транспортния сектор се освобождават, толкова много емисии, както в никоя друга сфера на дейност.ФИГУРА Повечето от всички вредни вещества, отделяни от транспортните средства, идват от леките автомобили и мотоциклетите – т.е. от индивидуалния транспорт. Тъй като горивата към настоящия момент все още се добиват от нефт и екологичните проблеми се увеличават, би трябвало да се създават незамърсяващи
Прочети реферат


Вятърни турбини Що е вятърна енергия? Тъй като вятърът се движи с различна скорост и в различни посоки,той може да бъде доста удобен енергиен източник. Специални устройства улавят вятъра и го трансформират в електричество,използвано след това за най-различни цели. Как работят турбините? Вятърните турбини улавят енергията на вятъра чрез перки,монтирани на ротор,с цел генериране на електричество. Цялата тази конструкция е прикрепена към специални пилони,като по този начин се оползотвор
Прочети реферат
При транспортирането на насипни товари от голямо значение е отчитането им по целия превозен път.Има два вида отчитане документално и количествено.За определяне на масата на насипни товари се използват електрони везни,чрез броя на грайферите и по газенето на кораба. Определяне масата на насипните товари по газенето на корабите. Този метод е основан по закона на Архимед,според който всяко плаващо тяло,потопено в течност,изтласква тъкъв обем течност,масата на която на собствената маса н
Прочети реферат
Значение на звука Зрението и слухът играят главна роля в живота на човека.Чрез тях получаваме информация какво става около нас.Всичко това ни помага и ни дава възможност за една вярна ориентация в света,в който живеем. Разбира се,най-голямо количество информация получаваме чрез зрението,чрез светлината,кято достига до нас от обкръжаващия ни свят.Не по-малка информация получаваме от звуковите вълни,излъчени или отразени от различни предмети или тела около нас.Но най-главното-това е реч
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия