Технически науки

Курсова работа по Автомобилна техника Изходни данни. Тип автомобил: спортен автомобил Максимална скорост на движение Vmax= 180км/h=50m/s Максимален динамичен фактор: D = 0.55 Колесна формула: 4x4 Брой места: 4+1 1. Определяне на масата на автомобила ; ; ; - натоварване на преден мост; - натоварване на заден мост; - натоварване на автомобилното колело. 2. Избор на гуми _Избираме гуми препоръчани от завода производител__:_ 185_/_70/R14 _;_ ; ; ; ; . 3. Избор на двигател и определяне на мощността ; ; ; 4. Определяне на предав
Прочети реферат
Технически Университет - София Курсова задача № 2 Курсова задача № 2 „ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ І” Метод „Морфологичен анализ и синтез” . Алгоритъм 1. Търси се нов външен вид и реализация на ТО – ръчен часовник, както и на неговите съставни части. 2. Ръчен часовник. 3. Стенен часовник, хронометър, будилник. 4. Определяне на съставните части (основните функции) на аналога. 5. Определяне на съществените класификационни признаци за всяка съставна част (основна функция) на аналога. 6. Определяне на съще
Прочети реферат


стр.23 Проектиране на производствен участък за производство на ъглов фланец Основен елемент в развитието на съвременната икономика са фирмите и организациите от стопански и нестопански вид. Тяхната главна цел е да задоволят определени човешки потребности, като от организацията се изисква да осъществи следните следните функции: маркетинг, финанси, иновации, производство и управлението, като връзка и баланс между тях. В зависимост от етапа на развитието, в което се намира фирмата, тези
Прочети реферат
Електронни устройства * Основни сведения за електронните схеми и устройства: * Същност и видове електронни схеми и устройства: Най-общо аналоговите и цифровите електронни схеми представляват електротехнически устройства, в които енергията на захранващия източник се преобразува в енергия от дата на определен товар с посредничеството на електрически ток. Аналоговите електронни схеми се използват за усилване и преобразуване на аналогови (непрекъснати) сигнали. Най-общо аналоговите си
Прочети реферат
1. Основни понятия и определение. Кинематични връзки. Класификация на кинетичните връзки. Кинематични вериги. Степени на свобода на кинематични вериги и механизми. _Механизмът_ е кинематична верига с неподвижно звено предназначена за предаване на движение. _Машината_ е механизъм или съвкупност от механизми предназначени за превръщане на различни видове енергия в механична работа (двигателни машини) или за превръщане на механична работа в друг вид енергия (работна машина) Звено – машин
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия