Туризъм

Видинските културно-исторически ценности в богатата европейска съкворищница (Есе) Здравей,пътешествениче. Искам да те заведа в България,в една страна с невероятна култура, безценна история и славно минало, да ти покажа градът, в който живея,град, уникален по своята история. Ще те запозная с хора,усвоили културно-историческите ценности на нашите прадеди, хора, горди да се назоват българи заради великото минало на нашия народ. Виж, огледай се, вече сме в България. Какво виждаш? Мръсни улици,
Прочети реферат
Русенски университет „Ангел Кънчев” Филиал СИЛИСТРА ___________________________________ К у р с о в а р а б о т а по Икономическа география Тема: Гърция – управление, административно делене, градове и важни туристически обекти Изготвил: Проверил: Милица Юлианова Доц. д-р Радкова Васил Дойков Специалност: Маркетинг Фак. № 058517 Силистра 2007 г. С ъ д ъ р ж а н и е 1. Визитна картичка на Гърция. 2. Държавно устройство и управление. 3. Административно делене – райони. 4. По-големи градове на Гърция. * Важни туристичес
Прочети реферат


1.Резюме Бизнес плана, който ще разгледаме ще Ви разкрие създаването и по-нататъшното развитие на туристическа фирма „Елит-тур”, която е потенциален кандидат за запълване на пазарната ниша за допълнителни туристически услуги в Габровска област. „Елит-тур” е замислена като туристическа фирма, чиято правна форма ще бъде ООД. Предимствата на тази форма са във възможността за коопериране на капитала на двама собственика, също така за регистрация по ДДС и същевременно правна защита при е
Прочети реферат
Европейски колеж по икономика и управление Град Пловдив Курсов проект Тема: Анимация в туризма Анимационна програма за опознаване културата на различните етноси Автор: Задал: Димитрийка Савкова Пр. Церовска Смиленова Задочно обучение Фак.№0605526 II _курс_ СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение - място на анимацията в туристическата индустрия, понятие за анимация. 2. Концепция за анимационен продукт за 7 дена 3. Анимационна програма 4. Сценарий 5. Заключение 1. Въведение В началото на века за анимация се е го
Прочети реферат
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Стопански факултет ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТОРСТВО НА ТЕМА: Анализ на ресторантьорския продукт във верига ресторанти „Happy Bar text-decoration: underline">Изготвил: Проверил: Пламена Николова гл. ас. д-р Д. Желязкова ИТ, гр. 24, ФН: 8140 Варна 2007 Съдържание: * Увод. * Теоретична постановка на проблема. * Дефиниция на ресторантьорски продукт. * Основното в ресторантьорския продукт. * Допълващи елементи на основните ресторантьорските услуги. * Технология на ресторантьорствот
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия