Туризъм

Трактовка на понятиeтo “качество на продукцията ” “Безспорно и разбираемо е това, че въпросът за качеството на продукцията придобива все по-голяма важност с оглед оцеляването и просперирането на стопанските производители в условията на изостряща се конкуренция на стоковия пазар. Във връзка с това, употребата на термина “качество на продукцията” става все по-интензивна, не само в специализираната литература, но и в средствата за масова информация, а и в ежедневните разговори на хора
Прочети реферат
ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ ОТ КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА РЪКА И СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ Изготвен от проект „Пазар на труда” на ААМР март 2005 г . ВЪВЕДЕНИЕ 1 [1] По данни на Световната организация по туризъм 2004-та година е отбелязала най-добрите резултати в сектора от 20 години насам като общият брой туристи е достигнал 760 милиона души. На фона на тези оптимистични резултати Европа е отстъпила част от позициите си. Според предварителните оценки пазарният дял на стария ко
Прочети реферат


УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ КАТЕДРА „ХРАНЕНЕ, ТУРИЗЪМ И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ” КУРСОВА РАБОТА Тема: Религиозният туризъм у нас – манастирите в България Пловдив Характеристика и особености на религиозния туризъм Едни от мотивите за предприемане на пътешествия от хората още в древни времена са били религиозните. За същински религиозен (култов, поклоннически) туризъм у нас може да се говори едва през последните години, макар че подобни пътувания са се извършвали по наши
Прочети реферат
Селски екотуризъм в ЛЕЩЕН Селския туризъм, като почивка в селска местност не е само мода, а необходимост предвид замърсяването на природната среда, динамичния и напрегнат ритъм на живот в градовете, което естествено подтиква хората към търсене на спокойствие и отмора сред чиста природна среда и по-усамотени места. В редица развити западно европейски страни като Франция, Англия, Холандия, Ирландия, Германия, Испания и др. практикуването на селския туризъм се стимулира на национално равн
Прочети реферат
СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИЗАЙНА В ТУРИЗМА Материалната среда в туризма е особено важна за постигането на удовлетвореност при потребителите поради няколко причини. На първо място, тя предоставя възможност за потребление на туристическия продукт. Без наличието на материална среда не е възможна реализацията му поради съществуването в голяма степен на нематериални компоненти под формата на услуги във всяка дейност от туристическата индустрия. На второ място, привлекателността на матер
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия