Туризъм

История Странджа е планина с хилядолетна история, съхранила в земите и в духовните си пространства наследството на няколко цивилизации. Най-старите следи от живот в планината - каменни брадви и керамични фрагменти, открити на Ахтополския полуостров, датират от новокаменната и меднокаменната епохи (6 –3 хил. пр. Хр.). Наричана през вековете Тратонзос, Салмидесос, Монс Астикус, Хемимонт, Парория, по редица причини Странджа остава почти непозната в историко-географско отношение за античния
Прочети реферат
* Същност, развитие и основни характеристики на хотелиерството и ресторантьорството. Хотелиерството в своето съвременно развитие най-общо представлява стопанска дейност, предоставяща срещу заплащане услуги, свързани с настаняване и пребиваване на местни и чуждестранни гости в средства за подслон. Хотелиерството е съвкупност от дейности, които имат за цел да предлагат услуги за осигуряване на потребителя, материални условия за пребиваване и хранене. Самото понятие "хотелиерство" мо
Прочети реферат


ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Стопански Факултет Катедра „Маркетинг и Туризъм” Курсова Работа Тема: Състояние и управление на туризма в община Враца Велико Търново Съдържание * Увод стр. 2 * Материално – техническата база на туризма стр. 2 3. Заведения за хранене и развлечения стр. 3 4. Туристипоток и брой на нощувките стр. 5 5. Кадрова осигуреност на туристическия сектор стр. 5 6. Организации, сдружения и управление на туризма стр. 5 7. Проблеми и тенденции стр. 7 Увод Община Враца се намира в С
Прочети реферат
Спортно-развлекателен туризъм – видове спортове и развлечения 1 Видове спортове - Спортните концепции в СРТ се изграждат при взаимовръзката м/у ресурси-среда-клиент. Оттук идва и диверсификацията на спортния продукт. Специфичният мотив за упражняване на спорт очертава следните тенденции: а) елитен спорт (нива – елитни спортни клубове – участие в престижни спортни състезания) – упражняването му има за цел постигане на високи спортни резултати. б) спорт за здраве – упражняване на спорт
Прочети реферат
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ КУРСОВА РАБОТА на тема: Специфични условия за развитието на туризма в град Варна Варна Варна е най-големият град в Северна България, както и по българското крайбрежие на Черно море. Той е третият по големина град в България и център на едноименните община и област. Варна е пристанищен град с население към 01.03.2007г. 357752 жители. Често е определян като „морската столица на България“. Варна е голям културен център с развит морски туризъм и из
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия