Възрожденска литература

Свободата, борбата и робство в Ботевата поезия Христо Ботев създава дълбоко национална и самобитна поезия, което ни най-малко не намалява нейната общочовешка значимост. Поетическия му свят е богат и разнообразен, наситен с огромна вътрешна енергия и с необикновен усет за човешка душевност. Това прави Ботевата поезия едновременно героична и трагична, нежна и мъжествена, гневно-сатирична и оптимистична. Христо Ботев изразява като че ли в най-голяма степен именно борческото начало в бълг
Прочети реферат
Пътищата на спасението в стихотворението “Борба” от Христо Ботев “Борба” е първото стихотворение от цикъла на Христо Ботев, което не е изповед към майка, баща, либе, народ или приятел.Заглавието е насочено към борбата в най-широк аспект. Жанрът е стихотворение, но съдържа елементи и от други жанрове- има мотиви от елегията и сатирата. В стихотворението няма строфично делене, което наподобява повече на разказ.Христо Ботев осъзнава своите стихове като средство за въздействие върху обще
Прочети реферат


Свобода и робство в стихотворението Елегия на Христо Ботев (интерпретативно съчинение) Жизненият подвиг и литературното творчество на поетът и революционер Христо Ботев бележат върховната точка в развитието на българската предосвобожденска епоха.Именно той е онази личност, която вижда най-далеч във времето и посочва най-верния път за националното ни освобождение.В произведенията му се утвърждава идеята за промяната на съзнанието на народа и надигането му на въоражена борба. Стихот
Прочети реферат
Робство и свобода в поезията на Хр.Ботев Хр.Ботев създава националнаи самобитна поезия,която ни най-малко не намалява неината общочовешка значимост.Поетическият му свят е богат и разнообразен,наситен с огромна вътрешна енергия и с необикновен усет за човешката душевност.Това прави ботевата поезия едножременно героична и трагична,нежна и мъжествена,гневно-сатирична и оптимистичнаХр.Ботев изразява в най-голяма степен борческото начало в българския национален характер. Поетът използ
Прочети реферат
Има текстове, над които времето няма власт. Те преминават през годините и поразяват съзнанието на читателя с величието на човека, горд и непокорен, дръзнал да се изправи срещу собствената си смърт в името на свободата. Подобни текстове се превръщат в песни, възхваляващи юнашкия дух, прекланящи с пред героичното, пред националния характер. Тези мисли с пълна сила се отнасят към редица стихотворения на Ботев, но са особено валидни за баладата “Хаджи Димитър”. Лирическият герой е направил
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия