Възрожденска литература

“Към брата си” Лирическият субект от елегията “Майце си” и лирическият субект от “Към брата си” имат много общи черти – младостта, самотата и екзистенциалния дискомфорт. Заявени са в първа и втора строфа. Съществува и една съществена разлика – лирическия аз от втората елегия съвсем конкретно и категорично описва причините за своята неудовлетвореност, както и стойностите, които обича и почита. Лирическият аз без колебание определя несъмнената вина, която имат другите за неговата д
Прочети реферат
Защо Бръчков остава край предсмъртния одър на Странджата ? Vглава „ Немили – Недраги” В пета глава на разказа Немили-Недраги от Иван Вазов се разкриват предсмъртните дни на стария хъш, описват се постъпките на младия поет, който единствен остава до Странджата в последните му часове. Бръчков остава край предсмъртния одър на Странджата , защото двамата са най-безпомощни.Той се чувства морално задължен да подкрепи своя благодетел.Младият хъш научава много неща от знаменосеца за героични
Прочети реферат


Диалогичността на Ботевата поезия Поезията на Ботев се намира на границата на две типологически епохи в развитието на българската лирика.Като гранична,поезия му съдържа противоречия,които допринасят за нейната ударност и провокативност.Българската критика до такаеа степен „обоготвори” Ботевото творчество,че превърна самото насочване към Ботев в клише.И все оше какви са тенденциите зв сувременната му интерпретация?Поетически анализи без изключение разглеждат диалогичността на Б
Прочети реферат
На прощаване – Христо Ботев Христо Ботев пише стихотворението “На прощаване”, когато се готви да премине в поробеното отечество с четата на Жельо войвода през 1868г. (осуетено от румънските власти).Излиза за първи път във в. “Дума на българските емигранти”, 1871г..Може да се разглежда като своеобразно продължение на “Майце си”.Не само темите и проблемите са обвързани – самата структура на двете творби има стойността на начална и повторна интерпретация.Разбира се, променени са причините
Прочети реферат
Анализ на логистичните дейности във фирма ”Мизия-96”-АД I. Теоретико-методологични въпроси на Стопанската логистика. Логистиката се занимава с материало-веществената, физическа страна на производствените и търговски процеси с цел тяхната практическа реализация. Посредством логистичните дейности се осигурява връзката между производството и пазара, които са разделени по време и място. Логистиката се занимава с потока от стоки към фирмата и от нея кът конкретните потребители. Затова л
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия