Възрожденска литература

Стиховете на Христо Ботев-молитва за борба и свобода (ЛИС) Христо Ботев е роден в най-трудното за България и българския народ време-епохата на национално робство.Имайки пред вид действителността, в която живее,ние можем да изразим личността,живота и творчеството му с една дума:борба. Ботев живее и твори в епоха на национално подтисничество.Той е роден и закърмен с любов към род и родина.И не може да се примири с робството,затова изцяло посвещава живота и творбите си на борбата за свобода.В
Прочети реферат
`Стихотворението „На прощаване”е изповед на родолюбив български емигрант ,който е направил възвишен житейски избор.Младият човек разкрива своето разбиране за пълноценният живот ,осмислен от безкористното посвещение на святата национална кауза. За Ботевия лирически герой свободата е висша нравствена ценност .Съкровенното желание на изгнанника е да участва в борбата за освобождение на отечеството.Духовно разкрепостената личност изразява категоричното си несъгласие с житейната по
Прочети реферат


Съзнанието на емигранта във „В механата” (от първа до пета строфа) Стихотворението „В механата” е обвинение към бездействащите български емигранти. Лирическият Аз изобличава всички онези псевдореволюционери, забравили родината и народа си, оставащи слепи за страданията на поробените съотечественици. Още в първата строфа откриваме изобличението и обвинението към тези, които не умеят да различават позор и слава, геройство и срам, лъжепатриотите, които във време на робство заблуждав
Прочети реферат
СТРАДЕЛЕСКАТА УАЧСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХЪШОВЕ СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ ВЪРХУ ПОВЕСТА „НЕМИЛИ - НЕДРГИ” Написана през 1883 година повестта „Немили-недраги” от Иван Вазов пресъздава живота на българските емигранти в навечерието на Освобождението. Творбата е създадена въз основа на лични впечатления и преживявания. Заглавието е точно определение на съдбата и участта на българските хъшове – хора пропъдени от родината, изгнаници, страдалци. Авторът гради противоречивия образ на високото възр
Прочети реферат
Темата за песента и пеенето в „До моето първо либе”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил Левски” По време на турското робство песента за българите се превръща в отдушник на най-съкровените им чувства. Тя е израз на протеста срещу жестокото потисничество и начин да се съхрани душевността на българина. Запомня се лесно и се разпространява бързо. Затова и стихотворенията на Ботев се приближават до народното творчество и в поезията му песента е символ на завета за борба, който той оста
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия