Възрожденска литература

ЛИТЕРАТУРА - ТЕМИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ В БОТЕВАТА ПУБЛИЦИСТИКА С цялостното си творчество Ботев надраства рамките на националното битие, прониква дълбоко във философската същност на социално-политическите явления и съединява в едно минало, настояще и бъдеще. Проблемите за борбата, свободата, патриотизма, вярата в силата на разума той тълкува и в национален, и в общочовешки аспект. Единството на емоция, интелект и воля в личността му обясняват единството на живот и творчество. Народното и чо
Прочети реферат
Социалните и революционни мотиви в – “Елегия”, “Борба”, “Моята молитва” от Христо Ботев /Интерпретативно съчинение/ Всеки народ има свои велики личности . В историческото развитие на българската литература със златни букви е написано името на гениалния поет и пламенен революционер Христо Ботев. Принуден от най – ранната си младост да живее далеч от родина, дом и семейство, той вкусва горчивия залък на скиталческия живот и тежката участ на чужденеца и това още повече засилва вродена
Прочети реферат


Патриотичният дълг на твореца във Вазовата лирика Иван Вазов е най-голямото име в българската литература, преди и след Освобождението. Той счита за свой дълг да сътвори на българите литература достойна за пред света. В резултата на своята дългогодишна работа той оставя огромно литературно наследство във всички познати за времето си литературни жанрове. Животът и творчеството на Вазов преминават под знака на епохата на Възраждането. Той е основен носител на ренесансовите идеи, поставя
Прочети реферат
„Майце си”-Христо Ботев Увод:Бунтовническият дух на Христо Ботев,който гори в протеста срещу робството и потисничеството в света,титаничният му устрем към свобода и правда и непоколебимата му вяра в победата на човешкото и народното щастие са рядко срещани личностни качества.Те приобщават Ботев към революционните поети на 19 век-Байрон,Мицлевич и др.Първото Ботево стрихотворение-„Маийце си”, разгръща и разрешава проблеми, които са стойностни за нацията и за отделната личност, и заед
Прочети реферат
Стихотворението “Патриот” в контекста на Ботевата сатирична лирика Емоционалният свят на Ботевата лирика е полюсен, драматично раздвоен между любовта и омразата и завършен и цялостен в тази си сдвоеност. Защото и любовта, и омразата са обусловени от иманентната връзка на лирическия “Аз” с родното пространство. Още в статията си “Примери от турско правосъдие в България” Ботев отбелязва, че първо в родния Калофер се е научил да обича и мрази със “страстна любов” и “дълбока омраза”.
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия