Възрожденска литература

Раздвоеният свят в “Дервишово семе” (Литературноинтерпретативно съчинение) “Дервишово семе” е разказ за конфликта между любовното чувство и родовите повели.Изповядана е драмата на две влюбени души,които са принудени да съобразят житейския си избор с дълга си към рода.Героите на Николай Хайтов живеят в своя неприкосновен свят,изпълнен с увжение към рода.Книгата на писателя “Диви разкази”,появила се през 60-те години на ХХ век,ни докосва до моралните ценности на родопчаните. Творбат
Прочети реферат
Алеко Константинов е личност,която силно се откроява на фона на обществената действителност през 80-те и 90-те години на миналия век.Безкомпромисен идеалист и искрен демократ,със своя горд дух,той води постоянна борба с грозното,пошлото и антихуманното в живота на човека и обществото.Алеко изповядва високи човешки идеали и граждански принципи за чест и достойнство.Тях той противопоставя на своето време с дълбокото убеждение,че литературата е поприще,където трябва да се воюва.Затова цял
Прочети реферат


Последиците от неправилното възпитание на Николчо. В повестта Любен Каравелов осмива героите си и по този начин показва, че неправилното възпитание води до опропастяването на човешки живот. Последиците от неправилното възпитание на Николчо го правят неспособен да различава доброто от злото, да няма изградени морални ценности, да носи нещастие за близките си. Живеещи безцелно тихо и спокойно, Нено и Неновица не обръщат сериозно внимание на възпитанието на своя син. Те му угаждат и го гл
Прочети реферат
2 ТРАГИЗМЪТ НА МЛАДАТА ЛИЧНОСТ В СТИХОТВОРЕНИЕТО “МАЙЦЕ СИ” Стихотворението “Майце си” е първата печатна Ботева творба. Писана в Русия и посветена на най-близкия човек, тя е вълнуваща изповед на младата личност, неосъществила мечтите си, разочарована от сблъсъка с враждебния свят. Предизвикана от носталгията на младия Ботев, откъснат от родината си като ученик в Одеса, творбата поставя проблема за трагизма на нравствено извисената личност, чиито духовни хоризонти не съвпадат с патри
Прочети реферат
Христо Ботев 2 Христо Ботев е достоен представител на националния ни гений. Той притежава рядко срещани личностни качества. Той е рожба на своята епоха, характерна с революционния си кипеж! Подире си оставя следа, която всява у хората желание за победа и по-достоен живот. Изостреното чувство на Ботев към животрептящата атмосфера на епохата го подтиква да изведе нейния главен проблем- борбата, свързана с крайната и цел- свободата, като основни мотиви в своето творчество, редом с мотива за
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия