Слабо склонение (така нареченото “n-Deklination”) на съществителните от мъжки род в немски език при образуване на формата си за винителен, дателен и родителен падеж

За да изтеглите реферата, попълнете числата и след това натиснете бутона "Изтегли реферат" !

Въведи числата * :
Изтегли рефератаСайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия